Regulamin wycieczek drezynowych

Na wycieczkach drezynowych obowiązuje następujący regulamin:

 • Bilet na przejazd można zarezerwować na http://www.drezyny.org.pl
 • Podróżny zobowiązany jest stawić się na stacji 15 min. przed odjazdem. W przeciwnym wypadku rezerwacja może zostać anulowana.
 • Podróż odbywa się zgodnie z ustalonym rozkładem jazdy pod opieką pilota (tam i z powrotem).
 • Podróżni zobowiązani są do przestrzegania znaków i sygnałów wydawanych przez pilota (stój, hamuj, dalej).
 • Wszystkie rzeczy podręczne muszą być zabezpieczone przez uczestników.
 • Wszystkie osoby znajdujące się na drezynie muszą posiadać miejsca siedzące.
 • Dzieci muszą znajdować się pod opieką dorosłych
 • Hamulec powinien być obsługiwany przez osobę dorosłą.
 • Obowiązuje kategoryczny zakaz zderzania się między drezynami.
 • Wsiadamy i wysiadamy z drezyny tylko po całkowitym zatrzymaniu drezyny.
 • Wsiadamy i wysiadamy z drezyny tylko po całkowitym zatrzymaniu drezyny.
 • Pilot może odmówić kontynuowania dalszej podróży pasażerowi nie przestrzegającemu regulaminu.
 • Grodziska Kolej Drezynowa zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian po ogłoszeniu rozkładu jazdy.
 • Zamówienia na wycieczki poza rozkładem trzeba składać minimum trzy dni przed przed planowaną wycieczką. Decyzję o możliwości wyjazdu w tym terminie podejmuje przedstawiciel Grodziskiej Kolei Drezynowej.