Zarząd GKD

Prezes: Mikołaj Rzanny

Zastępca prezesa: Łukasz Witczak

Skarbnik: Szymon Piatczyc

Komisja rewizyjna GKD

Wojciech Włodzimierz Frykowski

Tomasz Jan Marciniak

Piotr Witkoś

Jesteśmy Organizacją Pożytku Publicznego od 2017 roku.

KRS: 0000254917

NIP: 9950175919

REGON: 300337799